Allt fler flickor släpar efter i matematikämnet. Det är också främsta orsaken till att de inte kommer in på gymnasiet.

51 minus 49 = 18. Och 23 minus 17 = 0.  Det tror mer än var tredje elev i mellan- och högstadiet, visar tre oberoende undersökningar som gjorts senaste året. Per-Olof Bentley, universitetslektor, vid Göteborgs universitet har varit med att ta fram underlaget.
– Barnen lär sig göra beräkningar. Men förstår inte varför man gör dem och hur matematiken hänger ihop. Man tillämpar beräkningarna utan att tänka efter om resultatet är rimligt, säger han.

Killar är sämst i ämnet. Men nu syns också en dramatisk resultatförsämring bland tjejer. 7,2 procent av tjejerna nådde inte målet i matematik under skolåret 07/08 vilket därmed innebär stängd dörr till gymnasiet. Det är en försämring med 0,7 procentenheter på bara ett år.

Enligt Bentley är svenska ungdomar sällsynt svaga i matte även i ett internationellt perspektiv.
– Vi rekommenderar en tillbakagång till äldre utlärningsmetoder. Exempelvis talsortsberäkning (vanligt vid subtraktion) lyckas elever med endast i vart tredje fall. Medan gamla standarduppställningar ger rätt i tre fall av fyra, säger Bentley.